सप्तरी जिल्ला राजविराज वाट प्रसारणमा रहेको रेडियो “Radio Chhinamasta FM 101.4 MHz” को अनलाईन रेडियो प्रसारण सेवा www.radiocfm.org.np भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा बन्द गरिएको छ ।
थप जानकारिका लागी i-Tech Nepal को लेखा शाखा ०१-५७०६४६६ वा ०१-५७०५६१३ मा सम्पर्क गर्नु होला ।

धन्यवाद !!!